Автор: profesional

Докато кабелите и проводниците обикновено се използват за представяне на термина „окабеляване“, има голяма разлика между двете. Соларният проводник се нарича единичен проводник с по-малък диаметър, докато кабелът е група от проводници в изолационна обвивка. Нормалните ел кабели са направени с pvc изолация, докато соларните кабели са направени с xlpe изолация. Нормалният живот на ел кабела е 5 до 8 години, докато имайте предвид, че животът на соларния кабел е гарантиран минимум 25 години. С увеличаване на живота на кабела изолацията губи свойството и ефективността намалява. При соларния кабел, максималната ефективност намалява само с 10% след 25 години обслужване. Има…

Read More

Много сериозна европейска практика е например дистрибуторите на електричество да стимулират финансово мерки за енергийна ефективност при крайното потребление, макар това да звучи противоречиво на пръв поглед. В развитите държави това е редовна практика, защото на първо място позиционира компаниите като обществено отговорни организации и на второ място – спестява им допълнителни инвестиции за поддръжка на преносната мрежа, за закупуване на енергия в пикови моменти, когато тя е по-скъпа и т. н. Същото важи и за общините. Мерките, които те предприемат за техния сграден фонд – това са основно топлоизолациите и хидроизолациите , в голяма степен са експлоатирани и не…

Read More

Фотоволтаиците са подходяща инвестиционна възможност, както за домакинства, така и за фирми. Ето част от предимствата на един Фотоволтаичният парк: – ниски цени на технологията, използвана при соларната система; – висока ефективност на съвременните фотоволтаичните панели; – фотоволтаичните модули могат да се произвеждат на едро, което води и до икономия от мащаба; – преференциални цени за изкупуване на електроенергия произведена от фотоволтаици, (фотоволтаични клетки, слънчеви батерии); – сравнително бърза възвращаемост на инвестицията – опростена процедура за свързване към мрежата; Енергията от фотоволтаични панели вече е конкурентна на цената на електричеството за промишлеността. Професионал предлага на Вашето внимание соларни кабели за…

Read More